Επικοινωνία


Bellastato.com

Αγίου Γεωργίου 20, Διαβατά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο 2310780664

Γενικός Υπεύθυνος
Χαλβατζής Ευάγγελος